2/2/09

Προβληματισμός για τους υγρότοπους

Παγκόσμια ημέρα Υγροτόπων η σημερινή, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τους υγρότοπους της χώρας μας, τονίζοντας ότι οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας στην Ελλάδα υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία. Υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται στους 10 σημαντικούς υγρότοπους της Ελλάδας είναι οι αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, η αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, η απόρριψη στερεών αστικών αποβλήτων, η παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η λαθροθηρία. Αυτό τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγρoτόπων.Τα πιο ανησυχητικά συμπεράσματα αφορούν στα μέτρα διαχείρισης των υγροτόπων Ραμσάρ. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρίνουν ως ελλιπή την επιστημονική παρακολούθηση της οικολογικής αξίας των υγροτόπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: