23/11/09

Σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα


Μετά από προτροπή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Μανιάτη, το WWF Ελλάς και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προχώρησαν στην σύνταξη εισήγησης σχετικά με τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή στον κτιριακό τομέα, προκειμένου να διορθωθεί η σημερινή απαράδεκτη ενεργειακή κατάσταση.Οι προτάσεις, που αποτελούν προϊόν συνδιαλλαγής μεταξύ των δυο φορέων, χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: νομοθετικές-ρυθμιστικές και οικονομοτεχνικές.
Η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την εξοικονόμηση είναι απαραίτητη, προκειμένου πάνω σε αυτό να στηριχθούν όλες οι παρεμβάσεις στο κτιριακό απόθεμα της Ελλάδας. Η δημιουργία στη συνέχεια ενός συνεκτικού πακέτου κινήτρων και ενημέρωσης θα συνεισφέρει στην υιοθέτηση των μέτρων από την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.
Δείτε εδώ την εισήγηση.Δεν υπάρχουν σχόλια: