3/3/10

Ιστοσελίδες

Interactive Science Simulations

Εξαιρετικές προσομοιώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό αλλά κυρίως στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

http://phet.colorado.edu/index.php


Τηλεοπτικό σποτ του Δικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά (από την ιστοσελίδα του Συνήγορου του Παιδιού.

Συνήγορος του παιδιού (ταινίες που σχετίζονται με τη σωματική βία, τις διακρίσεις ...)

http://www.0-18.gr/videos


Εκπαιδευτικό υλικό: Λογισμικά - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

http://e-yliko.sch.gr/resource/supportmaterial/suppSoft.aspx

Εκπαιδευτικό υλικό: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Δραστηριότητες σχετικές με την κλιματική αλλαγή (πολλές από αυτές είναι κατάλληλες για αξιοποίηση με διαδραστικό πίνακα)

http://www.climatechoices.org.uk/pages/activities0.htm

Practical Action Education:

Ιστοσελίδα με υλικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την κλιματική αλλαγή κ.ά.

http://www.practicalaction.org.uk/?id=education&utm_campaign=Education+CMS+pages

The Eco-Schools Programme

http://www.eco-schools.org.uk/nine-topics/

Sustainable Schools

http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/index.cfm


"Η Επιστήμη στο... Διάστημα" στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με θεματικές ενότητες που αλλάζουν κάθε μήνα διοργανώνει η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου. Για τον μήνα Φεβρουάριο, κάθε Σάββατο και Κυριακή, παιδιά και γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα μυστικά του Διαστήματος μέσα από ενδιαφέροντα πειράματα και διαδραστικές κατασκευές.

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=99

Από την ιστοσελίδα: http://users.att.sch.gr/ppiliour/

Δεν υπάρχουν σχόλια: