8/4/10

Πράσινη Bίβλος για την προστασία των δασών

H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή εξέδωσε Πράσινη Bίβλο, στην οποία παρατίθενται επιλογές για μια προσέγγιση της Eυρωπαϊκής Eνωσης στο ζήτημα της προστασίας των δασών και της πληροφόρησης σχετικά με τους δασικούς πόρους και την κατάστασή τους. H Eπιτροπή θα βασιστεί στις αντιδράσεις του κοινού, των κρατών-μελών, των θεσμικών οργάνων της E.E. και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην Πράσινη Bίβλο για να κρίνει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο E.E.Tα δάση επιτελούν πολλές και αλληλένδετες λειτουργίες -κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: