26/6/10

Ρύπανση εξ' αμελείας.

Ποινή φυλάκισης ενός χρόνου με αναστολή επέβαλε το Εφετείο Αθηνών στις τέσσερις επιχειρήσεις που
κατηγορούνται για τη ρύπανση του Ασωπού, κρίνοντας ότι η αυτή προήλθε από αμέλεια και δεν υπήρχε δόλος

Ρύπανση εξ' αμελείας... :

Δεν υπάρχουν σχόλια: