23/6/10

Επιστροφή στον πηλό και στο άχυρο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

«Φυσική δόμηση» είναι η οικοδομική με φυσικά υλικά- Σε τέτοιου τύπου κτίρια καταναλώνεται 75% λιγότερη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: