7/7/10

Αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές ρύπων θέτει η Κομισιόν : ΣΚΑΪ - www.skai.gr

Αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές βιομηχανικών ρύπων και καλύτερες προδιαγραφές για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων θέτει ευρωπαϊκή οδηγία που εγκρίθηκε από την Κομισιόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: