31/8/10

Μεγάλες αλλαγές στην IPCC

«Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ήταν γενικά επιτυχής, ωστόσο πρέπει να διενεργεί αυστηρότερους ελέγχους για να μην πληγεί η αξιοπιστία του Οργανισμού», επισημαίνεται στη μελέτη που διεξήγαγε το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, ανεξάρτητη διεπιστημονική επιτροπή επιφορτισμένη με την αξιολόγηση του έργου της IPCC.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: