22/10/10

Οι Ελληνες θέλουν... 3 πλανήτες!


web stats analysis
Υπερκατανάλωση φυσικών πόρων εμφανίζει η χώρα μας, σύμφωνα με έκθεση της WWF. Οι απαιτήσεις των κατοίκων όλου του κόσμου ξεπερνούν κατά 50% την παραγωγική ικανότητα της Γης

Πατήστε τον τίτλο
«E» 14/10

Δεν υπάρχουν σχόλια: