7/12/10

Έρχονται οι «Ενεργειακοί πρεσβευτές»


web stats analysis Ενεργειακοί Πρεσβευτές είναι ένα έργο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που στοχεύει να βοηθήσει τις οικογένειες στην διαχείριση των καταναλώσεών τους για θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια και νερό, μέσω της παροχής συμβουλών για εξοικονόμηση.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: