27/11/11

School Lab: Επικοινωνία της Επιστήμης στα σχολεία


Μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου καλούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα/διαγωνισμό School Lab, μια πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας κι ανταλλαγής ιδεών για την επιστήμη. Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία ενός βίντεο που θα πρέπει να ετοιμάσουν οι μαθητές για να παρουσιάσουν ένα επιστημονικό θέμα με ευρηματικό και κατανοητό τρόπο, σε συνεργασία με νέους επιστήμονες και τους καθηγητές τους.


Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο προώθησης των επιστημών σε παιδιά 10-15 ετών, μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου). Στόχος του School Lab είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές και οι επιστήμονες, να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη, και να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και τις ικανότητες που χρειάζονται για να παρουσιάσουν το έργο τους.

Επιπλέον, με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν επιστήμονες και ερευνητές από κοντά και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών στην οποία θα συμμετέχουν από κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.

Οι μαθητές, σε ομάδες 2-3 ατόμων, θα πρέπει να διαλέξουν ένα επιστημονικό θέμα από οποιονδήποτε τομέα τους εμπνέει (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Γεωλογία, Οικολογία, Ιατρικές Επιστήμες κτλ.) και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, να το ερευνήσουν σε βάθος με τη βοήθεια νέων επιστημόνων, και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν, δημιουργώντας ένα βίντεο 3 – 5 λεπτών. Ο τρόπος παρουσίασης του βίντεο, το οποίο θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, αλλά ταυτόχρονα να είναι πρωτότυπο και διασκεδαστικό.

Οι μαθητές θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους από νέους ταλαντούχους επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι έχουν διακριθεί στην επικοινωνία της επιστήμης στον διαγωνισμό Famelab του Βρετανικού Συμβουλίου. H ομάδα αυτή των νέων επιστημόνων θα αναλάβει καθήκοντα καθοδηγητών?μεντόρων, τόσο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας (μέσω webinars), όσο και με επισκέψεις σε σχολεία σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα). Με τη βοήθειά τους, οι μαθητές θα αναπτύξουν το θέμα τους και θα εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του School Lab θα είναι υποστηρικτικός και στον βαθμό που αυτός επιθυμεί.

Όλο το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας www.school-lab.org η οποία υποστηρίζεται από την i-create της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, έναν εναλλακτικό διαδικτυακό χώρο συνάντησης μαθητών, εκπαιδευτικών κι επιστημόνων.

Οι μαθητές θα πρέπει να αναρτήσουν το τελικό βίντεο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2011. Στην συνέχεια, οι παρουσιάσεις των μαθητών θα κριθούν από μια επιτροπή ειδικών, ενώ θα μπορούν να ψηφίζονται και από τους ίδιους τους μαθητές, από 1 έως 10 Δεκεμβρίου 2011.

Οι καλύτερες ομάδες και οι καθηγητές τους θα πάρουν μέρος σε ένα επιστημονικό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 15 ως 18 Δεκεμβρίου 2011, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου και θα κληθούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. Η καλύτερη ομάδα θα ταξιδέψει τον Ιούνιο του 2012 στο Cheltenham της Βρετανίας για να παρακολουθήσει το επιστημονικό φεστιβάλ της πόλης.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το British Council σε συνεργασία με την i-create της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Ινστιτούτο Νεολαίας, μέσω του προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες: α) Βρετανικό Συμβούλιο, Καίτη Γιακουμάκη, τηλ.: 210 3692342, e-mail: Katy.Yakoumaki@britishcouncil.gr, β) Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Σοφία Παπαδημητρίου, τηλ. 2103442869, e-mail: sofipapadi@minedu.gov.gr.

Πηγή : ekt.gr

Πηγή : ekt.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: