13/2/11

Από ξηράς... η ρύπανση των θαλασσών μας


web stats analysisΑπό ξηράς... η ρύπανση των θαλασσών μας
Εγκαταστάσεις στεριάς, με απορρίψεις λυμάτων ή και αποβλήτων αναδείχθηκαν κατά την περυσινή χρονιά οι βασικότερες πηγές ρύπανσης των θαλασσών μας.
Αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία των περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, το 2010, η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος, από τα οποία προκύπτει ότι:

Το 69,8% των περιστατικών είχαν ως πηγή ρύπανσης εγκαταστάσεις στεριάς και έπονται οι ρυπάνσεις από πλοία, που αντιστοιχούσαν στο 30,2% του συνόλου.
Συνολικά, πάντως, τα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Λιμενικό Σώμα στην διάρκεια της περυσινής χρονιάς ανήλθαν σε 93 και τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε συνολικό ύψος 645.556,65 ευρώ.
Αναλυτικά, τα 33 περιστατικά ρύπανσης προήλθαν από εγκαταστάσεις στεριάς με βιομηχανική δραστηριότητα, τα 32 περιστατικά προκλήθηκαν από ?άλλες πηγές?, στις οποίες εντάσσονται αστικές δραστηριότητες, όπως ξενοδοχεία, ελαιοτριβεία, οικίες κ.α. και τα 28 περιστατικά έγιναν από πλοία. Οι περισσότερες ρυπάνσεις προήλθαν από λύματα (40 περιστατικά), απόβλητα (23 περιστατικά) και από πετρελαιοειδή (29 περιστατικά) ενώ καταγράφτηκε και ένα περιστατικό ρύπανσης από απορρίμματα.
Για όλα αυτά τα περιστατικά ρυπάνσεων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 645.556,65 ευρώ. Από το συνολικό ποσό οι 397.700 ευρώ επιβλήθηκαν σε πλοία, γεγονός, που θα πρέπει να αποδοθεί στο ότι μπορεί τα περιστατικά ρυπάνσεων από πλοία να είναι λιγότερα. Ωστόσο, είναι πολύ σοβαρότερα και έχουν μεγαλύτερο κόστος απορρύπανσης.
Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους 151.900 ευρώ επιβλήθηκαν σε εγκαταστάσεις στεριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: